Giới thiệu về Semilla Nut Milk

Semilla Nut Milk là một dự án ấp ủ của mình, mình mong muốn đưa các sản phẩm sữa từ hạt đến với người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn  và biết sự lựa chọn nào phù hợp với cơ thể mình nhất. Ngoài ra, điều lớn lao hơn  nữa là chúng mình lan toả được giá trị về sức khoẻ, về môi trường đến với mọi  người, giúp mọi người học cách yêu sức khoẻ, yêu cơ thể mình và yêu cả môi  trường.sữa hạt semilla semilla nut milk

Gọi ngay
challenges-icon chat-active-icon